Σταθμοί όρους Ταυγέτου / Stations of Taygetos Mountain
 
 
 
Location of the Weather Stations in Messinia
 

Τοποθεσία Σταθμών Ταυγέτου Location of taygetos Weather Stations

Δορυφορική άποψη Μετ. Σταθμών Μεσσηνίας.    Satellite view of Messinia's W.Stations

 

 

 

 

 


 

2011-12 Σχεδίαση-Επιμέλεια Γιάννης Καραμήτσος / 2011-12 Design-Maintenance Ioannis Karamitsos