Στατιστικά Στοιχεία-Διαγράμματα
Αρχική Σταθμός Καλαμάτας Σταθμός Ταυγέτου Ιστορικό Στατιστικά Επικοινωνία
Διαβάστε τα Στατιστικά των Μετεωρολογικών παραμέτρων στη Μεσσηνία
Σταθμός Καλαμάτας Σταθμός Τουριστικό Ταϋγέτου
Βροχόπτωση Μέση Θερμοκρασία Συγκεντρωτικό Αρχείο Μήνα Συγκεντρωτικό Αρχείο Μήνα Μέση Θερμοκρασία
Δεκέμβριος 2005 Δεκέμβριος NOAADEC05.TXT Δεκέμβριος 2005 Δεκέμβριος 2005
Ιανουάριος 2006 Ιανουάριος NOAAJAN06.TXT Ιανουάριος 2006 Ιανουάριος 2006
Φεβρουάριος 2006 Φεβρουάριος NOAAFEB06.TXT Φεβρουάριος 2006 Φεβρουάριος 2006
Μάρτιος 2006 Μάρτιος 2006 NOAAMAR06.TXT Μάρτιος 2006 Μάρτιος 2006
Απρίλιος 2006 Απρίλιος 2006 NOAAAPR06.TXT Απρίλιος 2006 Απρίλιος 2006
Μάιος 2006 Μάιος 2006 NOAAMAY06.TXT Μάιος 2006 Μάιος 2006
Ιούνιος 2006 Ιούνιος 2006 NOAAJUN06.TXT Ιούνιος 2006 Ιούνιος 2006
Ιούλιος 2006 Ιούλιος 2006 NOAAJUL06.TXT Ιούλιος 2006 Ιούλιος 2006
Αύγουστος 2006 Αύγουστος 2006 NOAAAYG06.TXT Αύγουστος 2006 Αύγουστος 2006
Σεπτέμβριος 2006 Σεπτέμβριος 2006 NOAASEP06.TXT Σεπτέμβριος 2006 Σεπτέμβριος 2006
Οκτώβριος 2006 Οκτώβριος 2006 NOAAOCT06.TXT Οκτώβριος 2006 Οκτώβριος 2006
Νοέμβριος 2006 Νοέμβριος 2006 NOAANOV06.TXT Νοέμβριος 2006 Νοέμβριος 2006
Δεκέμβριος 2006 Δεκέμβριος 2006 NOAADEC06.TXT Δεκέμβριος 2006 Δεκέμβριος 2006
Ιανουάριος 2007 Ιανουάριος 2007 NOAAJAN07.TXT Ιανουάριος 2007 Ιανουάριος 2007
Φεβρουάριος 2007 Φεβρουάριος 2007 NOAAFEB07.TXT Φεβρουάριος 2007 Φεβρουάριος 2007
Μάρτιος 2007 Μάρτιος 2007 NOAAMAR07.TXT Μάρτιος 2007 Μάρτιος 2007
Απρίλιος 2007 Απρίλιος 2007 NOAAAPR07.TXT Απρίλιος 2007 Απρίλιος 2007
Μάιος 2007 Μάιος 2007 NOAAMAY07.TXT Μάιος 2007 Μάιος 2007
Ιούνιος 2007 Ιούνιος 2007 NOAAJUNE07.TXT Ιούνιος 2007 Ιούνιος 2007
Ιούλιος 2007 Ιούλιος 2007 NOAAJULE07.TXT Ιούλιος 2007 Ιούλιος 2007
Αύγουστος 2007 Αύγουστος 2007 NOAAAUG07.TXT Αύγουστος 2007 Αύγουστος 2007
Σεπτέμβριος 2007 Σεπτέμβριος 2007 NOAAAUG07.TXT Σεπτέμβριος 2007 Σεπτέμβριος 2007
Οκτώβριος 2007 Οκτώβριος 2007 NOAAOCT07.TXT Οκτώβριος 2007 Οκτώβριος 2007
Nοέμβριος 2007 Νοέμβριος 2007 NOAANOV07.TXT Νοέμβριος2007 Νοέμβριος2007

 

 

Χάρτες Μηνιαίας Βροχής στη Μεσσηνία

Click here for English

2005-2006 Σχεδίαση-Επιμέλεια / Φώτης Παπαδημητρίου - Γιάννης Καραμήτσος