Κοντοβούνια, Δυτικός Tαύγετος(1612μ.) / Kontovouniα of Western Taygetos (1612m.) 
Τρέχουσες Καιρικές Συνθήκες / Live Weather Conditions
Σταθμός Κορομηλιάς
Σταθμός Γαμβριάς
Σταθμός Μάνεση
Manesis Station

Ο σταθμός και η κάμερα στη θέση "Κοντοβούνια"  στην Υποαλπική Ζώνη Δυτικού Ταυγέτου  , λειτουργούν από τον Μάιο του 2017, μεταφέροντας τα μετεωρολογικά δεδομένα και την καιρική εικόνα της περιοχής. Είναι ιδιοκτησία της "Taygetos Herbs".Υπεύθυνοι έργου, Νίκος Λαγούδης, Γιάννης Τζανετουλέας(+302721060096). Station and web camera located at "Kontovounia" in the Subalpine Zone of Western  Taygetos Mnt is up and running since May 2017 broadcasting weather data and pictures from the Area.The equipment is property of "Taygetos Herbs".Project Managers are Nikos Lagoudis, John Tzanetouleas(+302721060096).


 
Click on image to see camera details.
 
Click on image, to get full resolution.
     
Synoptic weather conditions by metar.gr Συνοπτικές καιρικές συνθήκες από το metar.gr  Web Camera from the area of "Kontovounia" of Taygetos. Web Camera από τη θέση "Κοντοβούνια" Ταυγέτου Area of Kontovounia in the Western Taygetos Mnt. Άποψη της περιοχής "Κοντοβούνια" Δυτικού Ταυγέτου
Current Weather
Τρέχουσες Συνθήκες Καιρού
Conditions
Συνθήκες
Danger of Fire
Κίνδυνος Πυρκαγιάς
Temperature
Θερμοκρασία
12.7C
Humidity
Υγρασία
82%
Dewpoint
Σημείο Δρόσου
 9.7C
Wind
Ανεμος
N at 0.0 km/hr ( Bf)
Barometer
Βαρόμετρο
1027.1 hPa & Steady
Today's Rainfall
Ημερήσια Βροχόπτωση
 0.0 mm
Rain Rate
Ρυθμός Βροχόπτωσης
0.0 mm/hr
Storm Total
Τρέχουσα Κακοκαιρία
0.4 mm
Monthly Rain
Μηνιαία Βροχόπτωση
31.2 mm
Yearly Rain(Since 1st of January)
Ετήσια Βροχόπτωση(Από 1η Ιανουαρίου)
276.6 mm
Ydrological Year Rain(Since 1st October)
Υδρολογικό Ετος(Από 1η Οκτωβρίου)
 mm
THW Index
Φαινόμενη Θερμοκρασία
12.6C
Wind Chill
Δείκτης Ψυχρότητας
 12.7C
Heat Index
Δείκτης Δυσφορίας
12.6C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
 0 W/m
UV Index
Υπεριώδης Ακτινοβολία
0.0 index
Evapotranspiration
Εξατμισοδιαπνοή
0.05 mm

 

 

Today's Highs / Lows
High Temperature
Μέγιστη Θερμοκρασία
13.1C   at   12:00a
Low Temperature
Ελάχιστη Θερμοκρασία
12.7C  at    1:56a
High Humidity
Μέγιστη Υγρασία
83%    at  12:00a
Low Humidity
Ελάχιστη Υγρασία
80%   at   12:56a
High Dewpoint
Μέγιστο Σημείο Δρόσου
10.6C   at  12:00a
Low Dewpoint
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου
9.4C  at   12:38a
High Wind Speed
Μέγιστη Ριπή Ανέμου
0.0 km/hr( Bf)   at  ----
High Barometer
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση
1027.1 hPa   at  12:40a
Low Barometer
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση
1026.7 hPa  at   12:03a
High Rain Rate
Μέγιστος Ρυθμός Βροχόπτωσης
0.0 mm/hr   at  ----
Low Wind Chill
Ελάχιστος αίσθηση ψυχρότητας
12.8C   at  12:06a
High Solar Radiation
Μέγιστη Ηλιακή Αντινοβολία
0 W/m   at  ----
High UV Index
Μέγιστος Δείκτης Υπεριώδους Ακτινοβολίας
0.0 index   at  ----
As of: 10/12/19 2:05a
 Επισκεφτείτε το facebook του weather-messinia

 Outside Temperature History   Outside Humidity

Current THW Index  Current Outside Heat Index  Current Outside Humidity  Current Outside Dewpoint

Average Wind Speed History  High Wind Speed History

Wind Direction History   Direction of High Wind History

Current Wind Chill  Today's Rain  Current Rain Rate  Monthly Total Rain  Yearly Total Rain

Total Rain History  Rain Rate History
 Solar Radiation History  UV History

Barometer History  ET History

Weather Station Statistics

 

 Weather Forecast: Partly cloudy with little temperature change.

Number of Visitors

 
Location of the Weather Stations in Messinia

Τοποθεσία Σταθμού Κοντοβούνια Μεσσηνίας Location of W.Station of Kontovounia

Δορυφορική άποψη Μετ. Σταθμών Μεσσηνίας.    Satellite view of Messinia's W.Stations

 

   

 


  VantagePro 2  
Wireless Weather Station

 

2017 Σχεδίαση-Επιμέλεια Γιάννης Καραμήτσος , Κώστας Μενούνος / 2017 Design-Maintenance Ioannis Karamitsos, Kostas Menounos,