Καλαμάτα (Νησάκι)-Μεσσηνία / Kalamata (Nisaki)-Messinia
Τρέχουσες Καιρικές Συνθήκες / Live Weather Conditions
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Web Κάμερες Καιρού της Καλαμάτας - Weather Web Cameras of Kalamata
Click on image to see camera details.
 
Click on image to see camera details.
 
Click on image to see camera details.
     
View towards North-Northwest and Kalamata Town. Βόρεια-Βορειοδυτικά και πόλη Καλαμάτας. North-Northeastern view from the area of East beach.
Βόρεια-Βορειοανατολική θέα από την  Ανατολική Παραλία.
Northeastern view from the center of Kalamata
Βορειοανατολική θέα από το κέντρο της Καλαμάτας.

Click on image Click on image Click on image
East Beach and view towards Mani.Ανατολική Παραλία και άποψη προς Μάνη

View to Messinian Bay from HAIKOS HOTEL.Θέα του Μεσσηνιακού Κόλπου από HAIKOS HOTEL

Kalamata Harbor View  from HAIKOS HOTEL.Θέα του λιμανιού  Καλαμάτας από HAIKOS HOTELClick on image Click on image Click on image
        View of Kalamata, Messinian Golf and Taygetos Mnt from Petalidi
Θέα της Καλαμάτας, Μεσσηνιακού κόλπου και  οροσειράς Ταύγετου από το Πεταλίδι

View of Kalamata from Tavern Taygeti 
Θέα της Καλαμάτας από την Ταβέρνα της Ταυγέτης

 View towards West  from Nisaki Area of Kalamata
Άποψη Δυτικά, από την περιοχή Νησάκι Καλαμάτας


Click on image  
    

 View to Taygetos Mnt from the center of Kalamata.Άποψη του Ταυγέτου από το κέντρο Καλαμάτας

 
   
Current Weather
Τρέχουσες Συνθήκες Καιρού
Danger of Fire
Κίνδυνος Πυρκαγιάς
Conditions
Συνθήκες
Temperat.(15m.)
Θερμοκρ.(15μ.)
24.3C
Temperat.(2m.)
Θερμοκρ.(2μ.)
24.4C
Humidity (15m.)
Υγρασία  (15μ.)
44%
Humidity (2m.)
Υγρασία  (2μ.)
52%
Dewpoint
Σημείο Δρόσου
 11.3C
Wind
Ανεμος
NNE at 0.0 km/hr ( Bf)
Barometer
Βαρόμετρο
1009.0 hPa & Steady
Today's Rainfall
Ημερήσια Βροχόπτωση
 0.0 mm
Rain Rate
Ρυθμός Βροχόπτωσης
0.0 mm/hr
Monthly Rain
Μηνιαία Βροχόπτωση
0.4 mm
Storm Total
Τρέχουσα Κακοκαιρία
0.0 mm
Yearly Rain(Since 1st January)
Ετήσια Βροχόπτωση(Από 1 Ιανουαρίου)
292.6 mm
Ydrological Year Rain(Since 1st October)
Υδρολογικό Ετος(Από 1η Οκτωβρίου)
 mm
THW Index
Φαινόμενη Θερμοκρασία
23.9C
Wind Chill
Δείκτης Ψυχρότητας
 24.3C
Heat Index
Δείκτης Δυσφορίας
23.9C

 

 

Today's Highs / Lows
High Temperature
Μέγιστη Θερμοκρασία
34.1C   at   2:59p
High Temp.(2m)
Μέγιστη Θερμοκρ.(2μ)
35.0C   at   3:04p
Low Temperature
Ελάχιστη Θερμοκρασία
24.1C  at   11:22p
Low Temp.(2m)
Ελάχ. Θερμοκρ.(2μ)
24.4C   at   11:20p
High Humidity
Μέγιστη Υγρασία
63%    at   2:26a
High Humidity(2m)
Μέγιστη Υγρασία(2m)
70%    at   9:00a
Low Humidity
Ελάχιστη Υγρασία
18%   at   4:56p
Low Humidity (2m)
Ελάχιστη Υγρασία(2μ)
27%   at   5:00p
High Dewpoint
Μέγιστο Σημείο Δρόσου
20.0C   at   2:26a
Low Dewpoint
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου
5.6C  at   4:56p
High Wind Speed
Μέγιστη Ριπή Ανέμου
43.5 km/hr( Bf)    at   4:50p
High Barometer
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση
1009.4 hPa   at  12:00a
Low Barometer
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση
1005.9 hPa  at   8:14a
High Rain Rate
Μέγιστος Ρυθμός Βροχόπτωσης
0.0 mm/hr   at  ----
Low Wind Chill
Ελάχιστος αίσθηση ψυχρότητας
23.9C   at  11:10p
High Heat Index
Μέγιστος Βαθμός Δυσφορίας
34.4C   at   1:28p

Ορολογία

Terminology

As of: 14/06/24 11:55p
 Επισκεφτείτε το facebook του meteo messinia

Pentanostimo 
haikos_logo wiztech

 Outside Temperature History Outside 
Humidity 

 Temperature2 History Humidity2 History 

Current THW Index  Current Outside Heat Index  Current Outside Humidity  Current Outside Dewpoint

Average Wind Speed History  High Wind Speed History

Wind Direction History   Direction of High Wind History

Current Wind Chill  Today's Rain  Current Rain Rate  Monthly Total Rain

 Yearly Total Rain Total Rain History

 Rain Rate History  Barometer History


Weather Station Statistics

 

Πατήστε εδώ για τα Στατιστικά των Προηγούμενων Μηνών και τα Διαγράμματα τους. Click here for the Statistics of Previous Months and their Diagrams.

 Weather Forecast: Increasing clouds with little temperature change.

Web
Analytics
Number of Visitors

 
Location of the Weather Stations in Messinia

Τοποθεσία Σταθμού Καλαμάτας-Νησάκι. Location of W.Station of Nisaki-Kalamata

Δορυφορική άποψη Μετ. Σταθμών Μεσσηνίας.    Satellite view of Messinia's W.Stations

Δορυφορική άποψη Σταθμών Καλαμάτας και Ταυγέτου. Satellite view of Kalamata and Taygetos W.Station

 

 


  VantagePro 2  
Wireless Weather Station

 

2005-2024 Σχεδίαση-Επιμέλεια Γιάννης Καραμήτσος / 2005-2024 Design-Maintenance Ioannis Karamitsos